Procés de Recuperació

ESQUEMA DEL PROCÉS

Esquema del Procés de Recuperació

 Descarregar Esquema del Procés de Recuperació

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

 • RECEPCIÓ I DESCÀRREGA DEL RESIDU

  Els palets es reben a les instal·lacions dels gestors autoritzats i
  es descarreguen mitjançant carretons elevadors a la zona condicionada de recepció i descàrrega.

 • CLASSIFICACIÓ

  Segons l’estat del palet que ha entrat a les instal·lacions, aquest es classifica en:

  Bo: És el palet que no necessita de cap procés més per a tornar a ser reutilitzat.
  Trencat: És el palet que té algun element trencat i ha de ser reparat.
  No recuperable: És el palet que pel seu estat no és rentable la substitució dels elements trencats. En funció del seu estat són desballestats per a l’aprofitament de peces o bé són enviats directament a triturar.

   

 • REPARACIÓ

  És el procés pel qual tots els elements trencats del palet són substituïts per uns altres de característiques semblants o iguals mitjançant eines i màquines específiques.

 • TRITURACIÓ

  Tot palet i fusta no aprofitable, es tritura per a l’obtenció d’estella amb separació d’elements fèrrics.
  L’estella es destinarà a la fabricació d’aglomerat, a la valorització energètica o altres.

C/ Viladomat, 174 4ª 08015 BARCELONA - Tel. 93 496 45 07 - Fax 93 496 45 47 - repacat@repacat.com