Gestor de residus

  • 1. La gestió correcta del residu de palets i embalatges de fusta es fa a través dels gestors autoritzats per al reciclatge i la reutilització de fustes.
  • 2. La recollida del residu a les dependències del seu productor o posseïdor.
  • 3. Una vegada arriben els palets a les instal·lacions del gestor, aquests es classifiquen segons el tipus i l'estat. Posteriorment, es repara o, en el cas que no es pugui fer, es desmunten aprofitant les fustes i la resta es destina a residu mitjançant trituració.
  • 4. Mitjançant l’activitat dels gestors membres de REPACAT s'aconsegueix tornar al cicle comercial un total de 11.000.000 de palets de fusta a l’any.

 C/ Viladomat, 174 4ª 08015 BARCELONA - Tel. 93 496 45 07 - Fax 93 496 45 47 - repacat@repacat.com